Iedereen die sport heeft het recht dit uit te oefenen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan is die omgeving niet meer veilig. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook al ben je niet zelf het slachtoffer, maar het ziet gebeuren.

Blijf met deze vragen niet rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.

Kan je met dergelijke problemen of klachten niet terecht bij een trainer, een bestuurslid of een andere persoon dan kan je altijd terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren, je bijstaan en mee helpen zoeken naar een oplossing. Alleen met jouw toestemming zal de vertrouwenspersoon met derden (ouders, trainers, Raad van Bestuur, …) spreken over wat jij verteld hebt.

Vertrouwenspersoon FLAC Izegem: Siska Devroe - siska_devroe@hotmail.com

De vertrouwenspersonen van de verenigingen kunnen voor verdere inlichtingen of ondersteuning
terecht bij de vertrouwenspersonen van de Vlaamse Atletiekliga:
Ludwig Peetroons, 02/474 72 15 - ludwig@atletiek.be
Paula Vanhoovels, 02/474 72 22 - paula@atletiek.be