FLAC Izegem (MACI) is een competiegerichte atletiekclub, waarin tevens plaats is voor de recreatieve loper.

FLAC-Izegem (MACI) heeft de ambitie om, op een gezonde en aangename manier, atleten te vormen in alle disciplines van de atletieksport (lopen, werpen, springen).

Enerzijds streeft FLAC Izegem (MACI) er naar de jongste jeugdatleten volgens hun eigen mogelijkheden zo lang mogelijk een zo breed mogelijke vorming te geven zodat zij nadien in staat zijn zich in een specifieke discipline verder te ontwikkelen.

Anderzijds ondersteunt FLAC Izegem (MACI) bij volwassenen het recreatieve lopen.