Wat meer uitleg rond het invullen van uw ongevalsaangifteformulier

Contacteer bestuurslid Siska Devroe voor meer info: siska_devroe@hotmail.com 

BLZ 1

IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGSNEMER: dit item mag je overslaan , dit wordt ingevuld door Mevr. Kathleen Phlypo NAAM + VOORNAAM + TELEFOONNr

IDENTITEIT VAN HET SLACHTOFFER: Vul dit zelf zo volledig mogelijk in.

GEGEVENS VAN HET ONGEVAL: Dit item moet direct ingevuld worden samen met de trainer (die op dat moment training aan het geven was) of een getuige. Als het om een spoedgeval gaat kan dat natuurlijk wachten.

 

BLZ 2

BESCHRIJVING VAN HET ONGEVAL: wees hier heel volledig in en maak duidelijk dat het hier om een plotse gebeurtenis gaat die uw blessure veroorzaakte.

BETROKKENHEID VAN ANDERE PARTIJEN: Dit luik vul je in als er een derde bij het ongeval betrokken is. Vul dit zeker eerst in als het over een betrokkene gaat die niets met de club te maken heeft.

GETUIGENISSEN: vul dit luik onmiddellijk in als het over mensen gaat die niet aangesloten zijn bij de club. (Getuigenissen en derden zijn soms moeilijk te achterhalen als je al in het ziekenhuis ligt en geen coordinaten hebt gevraagd)

TOEZICHT: Gegevens van de mensen die op dat moment toezicht hielden.

 

BLZ 3

Hier hebt u niet veel in te vullen. Wel uw kleefbriefje van de mutualiteit hier niet vergeten + –handtekenen.

 

BLZ 4

Is volledig in te vullen door de dokter waarbij u zich aanmeldt na uw ongeval. Zorg er dus steeds voor, als u zich aanmeldt op de spoeddienst in het ziekenhuis of bij de dokter, dat u het aangifteformulier bij zich heeft.

Pas op dat je niet te lang wacht om de aangifte te laten invullen door een arts. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om de relatie tussen de blessure en het ongeval te bewijzen. Dus het is beter iets vroeger naar de dokter te gaan.

 

Je moet altijd vermelden dat het om een sportongeval gaat!